Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95239
Τίτλος
Πρόγραμμα μακροχρόνιας πρόσβασης για ασθενείς με σοβαρό άσθμα οι οποίοι συμμετείχαν σε κλινική μελέτη της μεπολιζουμάμπης που υποστηρίζεται απο την GSK
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες