Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95244
Τίτλος
Επεξεργασία δεδομένων βλάστησης στα πλαίσια του έργου LIFE "Ολιστική διαχείριση του οικοτόπου προτεραιότητας 9590* στην περιοχή του Δικτύου NATURA 2000Κοιλάδα Κέδρων - Κάμπος"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες