Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95255
Τίτλος
Ετοιμασία Μελετών για τα Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη Ενωσιακού Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες εφαρμογής του Κανονισμού 1143/2014
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 10 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
12 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΘΩΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΩΜ., ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚ., ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.