Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95272
Τίτλος
Εφαρμογές καινοτόμων συνεργατικών δράσεων στον τομέα των ζωοτροφών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
11 - 9 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
10 - 9 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΕΡΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΥΑ.