Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95286
Τίτλος
Μία Φάσης 3, Πολυκεντρική, Ανοικτής επισήμανσης, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Συγκριτικό Φάρμακο Μελέτη για την Ασφάλεια και την Αποτελεσματικότητα της Νταλμπαβανσίνης (Dalbavancin) έναντι δραστικού συγκριτικού φαρμάκου σε Παιδιατρικούς Ασθενείς με Οξείες Βακτηριακές Λοιμώξεις Δέρματος και Δερματικών Δομών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 7 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες