Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95286
Τίτλος στα Ελληνικά
Μία Φάσης 3, Πολυκεντρική, Ανοικτής επισήμανσης, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Συγκριτικό Φάρμακο Μελέτη για την Ασφάλεια και την Αποτελεσματικότητα της Νταλμπαβανσίνης (Dalbavancin) έναντι δραστικού συγκριτικού φαρμάκου σε Παιδιατρικούς Ασθενείς με Οξείες Βακτηριακές Λοιμώξεις Δέρματος και Δερματικών Δομών
Τίτλος στα Αγγλικά
Α Phase 3, Multi center, Open-Label, Randomized, Comparator Controlled Trial of the Safety and Effιcacy of Dalbaνancin νersus Actiνe Comparator in Pediatric Subjects with Acute Bacterial Skin and Skin Struvture Infections
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Ημερομηνία έναρξης
17 - 7 - 2017
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2018
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Αναμονή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες