Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95293
Τίτλος στα Ελληνικά
Θέματα κλινικής νευρολογίας 2017
Τίτλος στα Αγγλικά
Clinical neurology issues 2017
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
5 - 9 - 2017
Ημερομηνία λήξης
30 - 10 - 2017
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες