Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95294
Τίτλος στα Ελληνικά
Βασικά στοιχεία στη διαχείριση της MS
Τίτλος στα Αγγλικά
Basic pillars on the management of MS
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
14 - 9 - 2017
Ημερομηνία λήξης
16 - 9 - 2017
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες