Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95298
Τίτλος
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας στον Τομέα Δερματολογία-Αφροδισιολογία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 10 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 12 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες