Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95306
Τίτλος
Πρόγραμμα Μητρώου Σπάνιων Ασθενειών: Πρωτόκολλο Μητρώου Νόσου Gaucher
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 10 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2024
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες