Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95324
Τίτλος
Έρευνα ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων υπόγειας υδροφορίας με γεωφυσικές μεθόδους και αξιολόγηση υδροχημικών και υδρογεωλογικών δεδομένων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 10 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
1 - 10 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩ., ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΜΑ., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥ., ΚΑΖΑΚΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑ., ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑ., ΠΑΓΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩ.