Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95333
Τίτλος
Ανάπτυξη τρισδιάστατων ιστοτεχνολογικών συμπλεγμάτων προσομοίωσης οδοντίνης/πολφού ως προηγμένων συστημάτων ελέγχου της κυτταροτοξικότητας οδοντιατρικών αποκαταστατικών βιοϋλικών (DentCytoTool)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 5 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
25 - 3 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ., ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜ., ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚ.