Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95336
Τίτλος
«Βιωσιμότητα» - «Ανθεκτικότητα» - «Προσαρμοστικότητα»: Ο ρόλος του δικαίου στις νέες μορφές πόλεων στο πλαίσιο του παγκοσμιοποιημένου αστικού χώρου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 5 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
12 - 3 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΤΟΥΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΙΧΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑ., ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝ., ΚΑΤΣΩΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩ., ΠΟΥΙΚΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΧΡΙ.