Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95339
Τίτλος
Νέα παράγωγα της 2-υδραζιδο-4(3H)-κιναζολινόνης που μιμούνται τη γουανίνη και σύμπλοκες ενώσεις τους με μεταβατικά μέταλλα: Σύνθεση, δομή και βιολογική δράση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 6 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
18 - 4 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΨΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
TARUSHI ALKETA KOS., ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥ., ΛΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΙΩΑ.