Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95341
Τίτλος
Ανάλυση μοριακών υπογραφών τρισδιάστατων κυτταρικών καλλιεργειών και κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων στη θεραπεία του καρκίνου.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 5 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
25 - 3 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΙΖΙΡΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΓΕΩ., ΓΙΑΣΣΑΦΑΚΗ ΛΕΥΚΗ - ΠΑΥΛΙΝΑ ΝΙΚ., ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ., ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑ.