Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95343
Τίτλος
Χωρητικότητα πυκνωτών και ολόμορφες συναρτήσεις
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 6 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
25 - 10 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΕΛΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤ., ΚΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑ., ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΕ.