Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95354
Τίτλος
Ανθεκτικότητα πληθυσμών του φυτοπαθογόνου μύκητα Penicillium expansum σε μυκητοκτόνα και τρανσκριπτομική διερεύνηση του μηχανισμού πολλαπλής ανθεκτικότητας (MDR)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 6 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
4 - 4 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΥΡΕΣΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝ., ΝΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΡ., ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡ.