Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95355
Τίτλος
Ανάπτυξη αλγορίθμων Επιβλεπόμενης Μηχανικής Μάθησης μέσω προσομοιώσεων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 6 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΜΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΞΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ., ΦΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜ., ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜ.