Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95377
Τίτλος
Η ποινική καταστολή στην ψηφιακή εποχή: οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της ασφάλειας και οι προκλήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων - συστηματοποίηση και κριτική αποτίμηση της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 6 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
19 - 12 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΤΙ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ., ΛΙΜΑ ΔΑΦΝΗ ΧΡΗ.