Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95386
Τίτλος
Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 5 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
20 - 10 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΥΡ., ΚΟΛΟΒΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΙΑΚ., ΣΕΜΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩ.