Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95388
Τίτλος
Βελτιστοποίηση του τρόπου στεγανοποίησης ενός πρωτότυπου ομόκεντρου περιστροφικού κινητήρα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 5 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟ., ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑ., ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΥ.