Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95390
Τίτλος
Μελέτη της μοριακής δομής υβριδικών CAD/CAM υλικών μετά από τροποποίηση της επιφανειακής τους αδρότητας χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους μικροσκοπίας (AFM) και αξιολόγηση της επίδρασης αυτής στην κλινική τους συμπεριφορά
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 5 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
30 - 3 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥ., ΤΣΙΤΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΝΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ., ΠΑΧΙΝΗΣ ΚΙΜΩΝ ΘΕΜ., ΣΑΛΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΗ.