Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95402
Τίτλος
Μελέτη των φάσεων Ni σε χρησιμοποιημένους καταλύτες πυρόλυσης ρευστοστέρεας κλίνης (FCC)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 10 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια | 5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ., ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΝΙΚ., ΧΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.