Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95531
Τίτλος
Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (εντός των ομάδων δοδολογίας) και με δραστικό φάρμακο (ομάδα επλερενόνης) μελέτη διερεύνησης της ασφάλειας, της ανοχής, της φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής 4 απο του στόματος χορηγούμενων δόσεων του BI 690517 επι 28 ημέρες σε γυναίκες και άνδρες ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 10 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2020
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΖΙΟΜΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑ., ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑ.