Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95533
Τίτλος
Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της ταχείας δράσης Ινσουλίνης Aspart συγκριτικά με το NovoRapid, αμφότερα σε συνδυασμό με Ινσουλίνη Degludec, με ή χωρίς Metformin
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 10 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2020
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ., ΤΖΙΟΜΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑ., ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑ.