Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95534
Τίτλος
Εκπαίδευση για το σύνδρομο Αναπνευστικής Δυσχέρειας Νεογνών και τη χορήγηση Επιφανεοδραστικού Παράγοντα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 5 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες