Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95541
Τίτλος
Χριστιανισμός και 7Η τέχνη : Φιλοσοφία θρησκεία και Μεταφυσική στον Κινηματογράφο του 20ου αιώνα_στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες με κωδικό 1556
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗ.