Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95544
Τίτλος στα Ελληνικά
"Επίδραση Δυναμικών φαινομένων μεγάλης κλίμακας στη Θερινή Ατμοσφαιρική Κυκλοφορία του Αιγαίου" στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες με κωδικό 1844
Τίτλος στα Αγγλικά
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Ημερομηνία έναρξης
1 - 11 - 2017
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2018
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Κατάσταση
Κίνηση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΟΥΡΠΑΛΗ ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες