Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95545
Τίτλος
Προοπτική, μη τυχαιοποιημένη μελέτη για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της εφικτότητας της θρομβοαναρρόφησης με τη χρήση του καθετήρα προέκτασης οδηγού καθετήρα αγγειοπλαστικής (guide extension catheter) Guidion σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος που χαρακτηρίζονται από μεγάλο θρομβωτικό φορτίο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 10 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2021
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες