Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95547
Τίτλος
"Προκλινική Αξιολόγηση νέων ανθρώπινων μονωτών χρωματίνης ενσωματωμένων σε λεντικούς φορείς για την ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της γονιδιακης θεραπείας "στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες με κωδικό 1543
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΓΚΟΥ ΜΗΝΑΣ ΑΝΔ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΡΙ.