Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95552
Τίτλος
Εκτίμηση ξυλαποθέματος, βιομάζας και δεικτών βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων με την εφαρμογή συνδυαστικών μεθόδων δειγματοληψίας, στατιστικής ανάλυσης και αξιοποίησης σύγχρονων μεθόδων τηλεπισκόπησης_ στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες με κωδικό1319
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑ.