Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95553
Τίτλος
Εκπόνηση δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων στα είδη και στους οικοτόπους απο Αιολικό Πάρκο εντός περιοχής ΖΕΠ- Κόσιη-Παλλουρόκαμπος (CY6000009) του Δικτύου "Natura 2000"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 10 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
4 - 8 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες