Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95555
Τίτλος
Ανάπτυξη αυτόματων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό τοξικών μετάλλων με χρήση μικροτεχνικών ροής σε συνδυασμό με την ατομική φασματομετρία_στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες με κωδικό 340
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΘΑ.