Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95556
Τίτλος στα Ελληνικά
Προοπτική, ανοικτή μελέτη για την αξιολόγηση της φαρμακοκινητικής, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ανιντουλαφουγκίνης στη θεραπεία παιδιών με διηθητική καντιντίαση, συμπεριλαμβανομένης της καντινταιμίας
Τίτλος στα Αγγλικά
A prospective, open lable study to assess the pharmacokinetics, safety and efficacy of anidulafungin when used to treat children with invasive candidiasis inclusive candidemia
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Ημερομηνία έναρξης
27 - 7 - 2017
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2019
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Αναμονή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες