Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95563
Τίτλος
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τα Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα: Ψηφιακή Ιχνηλασιμότητα και Αξιοποίηση στην Ελλάδα_στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες με κωδικό 525
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΝΗ ΑΘΑ.