Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95568
Τίτλος
Διερεύνηση πρωτεϊνικών δομών που μπορούν να προσφέρουν στην εξειδικευμένη διάγνωση μόλυνσης μικρών μηρυκαστικών από στελέχη Brucella melitensis_στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες με κωδικό 1025
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΑΜΠΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘ.