Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95569
Τίτλος
"Σύστημα ερμηνείας και αξιολόγησης της επιτυχίας έργου στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης έργου" στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες με κωδικό 2343
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΓΙΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΩ.