Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95577
Τίτλος
Χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων για την εκτίμηση ακραίων υδρολογικών φαινομένων υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής_ στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες με κωδικό 2627
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ.