Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95580
Τίτλος
Αύξηση απόδοσης σε εναλλάκτες θερμότητας με βρασμό υπό ροή: Μελέτη βρασμού σε καινοτόμες, πορώδεις και τροποποιημένες επιφανειακές επιστρώσεις_στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες με κωδικό 2016
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚ.