Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95582
Τίτλος
Λειτουργικά χαρακτηριστικά και χωρικά πρότυπα εξάπλωσης εισβολικών/ξενικών ειδών σε χερσαία οικοσυστήματα_στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες με κωδικό 936
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΗ ΓΕΩ.