Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95595
Τίτλος
Υπηρεσίες πρόσβασης στα επιστημονικά δεδομένα της βιβλιοθήκης του Τμήματος Κινηματογράφου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 11 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΔΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΗΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες