Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95606
Τίτλος
Μια Φάσης IIA Διερευνητική Μελέτη του από του στόματος χορηγούμενου Milciclib Maleate σε ασθενείς με Μη Χειρουργήσιμο ή Μεταστατικό Ηπατοκυτταρικό Καρκίνωμα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 9 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2019
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες