Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95618
Τίτλος
Προσδιορισμός δεικτών προσπελασιμότητας για τους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος της ζώνης επιρροής IV της Εγνατίας Οδού- Κωδικός Αναφοράς 5403
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 11 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
8 - 11 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΟΡ.