Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95664
Τίτλος
Μη παρεμβατική μελέτη ΒΟΡΕΑΣ_ Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και Βελτίωσης της ποιότητας ζωής με τη χορήγηση του σταθερού συνδυασμού budesonide formoterol σε Έλληνες ασθενείς με Άσθμα κατά τη Συνήθη κλινική πρακτική
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 9 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
27 - 8 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες