Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95670
Τίτλος
Μετεγκριτική αξιολόγηση της ασφάλειας της ανεκτικότητας και της ανοσογονικότητας του HyQvia σε παιδιατρικούς ασθενείς με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 7 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΛΑΤΑΚΗ ΕΥΦΗΜΙΑ ΓΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΑΝΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ., ΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜ., ΧΙΟΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΕ.