Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95683
Τίτλος
Συνδυασμένες Φάσης 2β/3, Διπλά Τυφλές, Τυχαιοποιημένες, Ελεγχόμενες με Εικονικό Φάρμακο Μελέτες για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας του Filgotinib στην Επαγωγή και Συντήρηση της Ύφεσης σε Ασθενείς με Μέτρια έως Σοβαρή, Ενεργό Ελκώδη Κολίτιδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 11 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2020
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες