Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95693
Τίτλος στα Ελληνικά
Ψηφιακή κάμερα υψηλής ανάλυσης για αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου διέλευσης JEOL 2011
Τίτλος στα Αγγλικά
High resolution Digital Camera for upgrate of the JEOL 2011 Transmission electron Microscope
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2014-2020
Ημερομηνία έναρξης
1 - 12 - 2017
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2019
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες