Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95747
Τίτλος
Μέθοδοι ανάλυσης πειραματικών και κειμενικών δεδομένων για την έρευνα και τη διδασκαλία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 12 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΑΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΟΥΚΑ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΓΕΩ., ΧΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩ.