Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95763
Τίτλος
Διερευνηση της αξιοποίησης μολυβδούχου άμμου γυαλιού από funnel οθονών CRT προερχόμενων από ανακύκλωση ΑΗΗΕ για την παραγωγή δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 10 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
23 - 6 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες