Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95764
Τίτλος
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα σχετικά με την προστασία και διαχείριση τπυ περιβάλλοντος (διαχείριση απορριμάτων, ενεργειακά συστήματα, ατμοσφαιρική ρύπανση, κλπ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 11 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
12 - 11 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες