Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95775
Τίτλος
Μακροχρόνια, προοπτική μελέτη παρατήρησης για τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες αναφορικά με τη διατήρηση, την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, τον τρόπο θεραπείας, την ποιότητα ζωής και την αποδοτικότητα το υsecukinumab σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας» SERENA
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 11 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2022
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες